ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЦІНКУ ЗАХОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ОЗНАКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ

Затверджено

Наказом Президента ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння"

№ 1/12/21 БПР від 29.12.2021 р.

Дата введення: 04 січня 2022 року

Це Положення визначає основні принципи оцінювання заходів безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, що проводить ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння", за ознаками академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини.

1. Визначення.

Відповідно до статті 42 закон України «Про освіту», академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

2. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, прийняття рішення про відповідальність за встановленим фактом.

Виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності здійснюється комісією з членів Оргкомітету науково-практичного заходу, самостійно або за участі викладача, який проводить тренінг та/або майстер-клас (надалі – Комісія), на підставі письмової підписаної заяви учасника або викладача відповідного заходу, поданої до Оргкомітету.

Прийом заяв про можливе порушення академічної доброчесності закінчується не пізніше, ніж п’ять робочих днів до моменту визначеної регламентом ДО «Центр тестування» дати надання звіту про проведений захід та видавання сертифікатів.

Після розгляду заяви про можливе порушення академічної доброчесності, Комісія ухвалює рішення про встановлення факту порушення академічної доброчесності, при голосуванні за таке рішення 2/3 голосів від складу Комісії.

Якщо рішення про порушення академічної доброчесності, за результатами голосування Комісії прийняте, Голова (Співголови) та Секретар Оргкомітету пропонують формулювання для підсумкового рішення Комісії за цим фактом, яке вважається прийнятим, якщо за нього проголосує проста більшість від складу Комісії.

За рішенням Комісії, щодо особи порушника академічної доброчесності може бути запропоновано: суворе попередження, зняття балів безперервного професійного розвитку відповідного заходу, заборона участі в заходах ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння" на певний термін чи безстроково, або інші дії за рішенням Комісії.

Якщо порушення академічної доброчесності, за результатами голосування Комісії, не встановлено, Голова (Співголови) та Секретар Оргкомітету визначають форму застереження особі у підсумковому рішенні Комісії.

За рішенням Комісії, можлива публікація рішення чи застереження, у зв’язку з особою чи знеособлено (знеособлення є обов’язковим, якщо рішення про порушення академічної доброчесності, за результатами голосування Комісії, не встановлено) на сайті ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння".

За рішенням Комісії, відповідь заявнику надається письмово та/або публікується на сайті ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння". Форма публікації обирається Комісією.

3. Порядок виявлення та встановлення фактів недотримання принципів доказової медицини, прийняття рішення про відповідальність за встановленим фактом.

Виявлення та встановлення фактів недотримання принципів доказової медицини здійснюється на кількох рівнях, та оцінюється відповідно до викладеного матеріалу.

За наявності заздалегідь підготованого матеріалу лекції, доповіді тощо дотримання принципів доказової медицини здійснюється членами Оргкомітету до початку заходу, які визначають необхідні зміни, за потреби приведення матеріалу до форми та змісту, яка або виключатиме сумніви в доведеності викладених тверджень, або чітко підкреслить необхідність подальшого вивчення проблеми.

Якщо матеріал не був наданий заздалегідь, або викладення матеріалу відбувається в форматі web on-line, дотримання принципів доказової медицини відстежується модераторами засідання, які повинні висловити свою оцінку можливому недотриманню таких принципів після доповіді, чи суперечливості тверджень, під час дискусії. Наприклад, модератор(-и) мають наголосити на недостатності спостережень, порівнянні неоднозначних чи неоднорідних даних, відсутності достовірності різниці, контроверсійності тверджень, початку вивчення нової проблеми, з нового погляду тощо.

Якщо членами Оргкомітету виноситься рішення, що недотримання принципів доказової медицини є системним порушенням для доповідача, Комісія ухвалює рішення про відповідальність такої особи за принципами, викладеними в п.3 цього Положення.

4. Оскарження рішень про встановлення порушень академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини і притягнення до академічної відповідальності учасників освітніх заходів з безперервного професійного розвитку.

Особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини, має право: знати про розгляд Комісією питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності чи недотримання принципів доказової медицини, з можливим притягненням до академічної відповідальності; ознайомитися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності чи дотримання принципів доказової медицини, подати до них зауваження; особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень; оскаржити рішення Комісії про притягнення до академічної відповідальності до суду. При оскарженні рішення Комісії до суду, Комісія має право на опублікування акту та змісту оскарження, та особи оскаржувача.

Президент ГО «Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння» С. Є. Подпрятов