МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Затверджено

Наказом Президента ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння"

№ 2/12/21 БПР від 29.12.2021 р.

Дата введення: 04 січня 2022 року

1. Оцінювання знань та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я, набутих під час проведення заходів, організованих за участі ГО «Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння» (надалі-Заходів): на майстер-класах, симуляційних тренінгах чи тренінгах з оволодіння практичними навичками, тренінгах, семінарах, фахових (тематичних) школах, наукових та/або науково-практичних конференціях (у тому числі конгресах, з’їздах, симпозіумах) - здійснюється комісією з членів Оргкомітету науково-практичного заходу, за можливої участі викладача, який проводить тренінг та/або майстер-клас.

2. З метою оцінювання набутих на Заходах знань та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я, Оргкомітетом Заходу та викладачем тренінгу або майстер-класу, визначаються відповідні форми оцінювання.

3. У якості форми оцінювання можуть використовуватись запитання та ситуаційні задачі, відповіді на які потребують знання основного матеріалу, та/або новітніх даних, викладених на Заході. Якщо набуті практичні навички базуються на використанні спеціальних пристроїв або обладнання, форма оцінювання повинна містити запитання про технічні характеристики та вимоги до використання даних пристроїв та обладнання.

4. В разі проведення тренінгу з оволодіння практичними навичками, який потребує використання відповідних симуляторів та/або навчальних манекенів/електронних манекенів, такі навички оцінюються безпосередньо викладачем тренінгу/майстер-класу, в обов’язковій присутності хоча б одного з членів Оргкомітету Заходу.

5. Нарахування балів за участь в Заході проводиться для тих учасників, які надали 65% та більше (усереднений критерій ЄДКІ) правильних відповідей на запитання форми оцінювання (задовільний рівень знань матеріалу), та/або виконали практичні завдання з використанням симуляторів або манекенів, якщо такі передбачались за змістом Заходу.

6. Протягом визначеного для відповідного Заходу періоду (який може бути обмежено необхідністю подавання звітності до Центру тестування), можливі повторні перездавання іспитів на предмет оволодіння викладеним матеріалом. Після закінчення відповідного періоду, встановлюється факт не зарахованих результатів навчання для тих, хто не підтвердив задовільний рівень знань. При цьому, слухач може подати апеляцію для продовження терміну іспиту, зі зверненням до Центру тестування.

7. Нарахування балів безперервного професійного розвитку фахівців охорони здоров’я здійснюється, відповідно до критеріїв, визначеним Наказом МОЗ №446, від 22.02.2019р, зі змінами, внесеними Наказом МОЗ №74 від 19.01.2021 р.


Президент ГО «Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння» С. Є. Подпрятов