Заява про відсутність конфлікту інтересів

Затверджено

Наказом Президента ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння"

Дата введення: 04 січня 2022 року

Громадська організація «Асоціація Ран,  Хірургії,  Загоєння»,  в особі Президента ГО «Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння» Сергія Подпрятова, який діє на підставі Статуту ГО «Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння», цією заявою зобов’язується цією заявою зобов’язується під час проведення заходів безперервного професійного розвитку неухильно дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції» та Положення про Систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 725 (далі - Положення).

Цією заявою ГО «Асоціація Ран. Хірургії, Загоєння» також підтверджує, що:

- не провадить безпосередньо  або  із залученням третіх  осіб діяльність,  пов’язану  з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом лікарських засобів і медичних виробів та допоміжних засобів реабілітації (асистивних технологій), та не має у складі засновників (учасників, власників) або органів управління осіб, які проводять вказану вище діяльність;

- не залучатиме і не використовуватиме під час проведення заходів безперервного професійного розвитку коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів реабілітації (асистивних технологій), та не здійснюватиме жодних дій для реклами фізичних та юридичних осіб (їх назв, логотипів, торгових марок, результатів діяльності та іншого), які пов’язані з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів реабілітації.


Президент ГО «Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння»              С. Є. Подпрятов                06 березня 2024 року

ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ ЗАЯВИ